menu

Historie

Práce:

Svoji samostatnou praxi jsem zahájil v roce 1992 založením „Atelieru H1“ architektonické kanceláře, která řešila koncepční části zakázek a spolupracovala s ostatními projekčními kancelářemi. S Ing.arch. Ottou Dvořákem jsem v létech 1993-4 spolupracoval na přípravě komerční kancelářské budovy „Praha – City Center“, jako místní koordination-architekt a nakonec jako zodpovědný projektant DUR a DSP. V dalších létech jsme spolupracovali na přípravě kosmetického salonu Estee Lauder a komerčních budov „Metropolitan, Paramount a Metrocenter v Praze – Holešovicích. S ohledem na četnost a velikost zakázek , nutnost komplexní dodávky prací a garance, jsem v roce 1996 založil s p. Jiřím Hájkem, s kterým jsem již před tím spolupracoval, společnou architektonickou a projekční kancelář „ Atelier H1 & atelier Hájek s.r. o,“/pracující pod logem H1H/. Zde jsem, jako jeden ze dvou spolumajitelů a jednatelů a vedoucí projektant a architekt, po architektonické stránce vedl pracovní team architektů a stavebních inženýrů, až do roku 2011. V tomto roce jsem ateliér opustil a vrátil se pouze k práci v „Atelieru H1“, který po celou dobu zajišťoval koncepční a koordinační práce na zakázkách, které jsme společně zpracovávali a realizovali. Od roku 2012 pracuje „Atelier H1“se starými, ale i novými spolupracovníky, ale v jiných souvislostech.

Realizace:

V létech 1990 -2011 jsem jako autor architektonického a provozního řešení a vedoucí projektant pracoval mimo jiné na těchto vybraných stavbách budov :

/ Atelier H1 je nositelem autorského návrhu staveb a interiérů a atelier H1H je projektant všech fází přípravné a realizační dokumentace, převážné většiny, staveb/

1991/ rekonstrukce prodejní ch prostorů – butiku „Qwert „HK
1992/ Starožitnictví JHB Panská ul. Praha 1
1993/Rekonstrukce č.p. 20 Italská, Praha 2 na prostory Bayerische Vereinsbank
1994/ Novostavba komerční budovy Praha-City Center /Koordinationarchitekt/
1994-95/ Sanus – soukromá klinika gynekologie, urologie a plastické chirurgie v HK – (celostátní Stavba roku 1995)
1994/ Autoservis a motel Vrchlabí
1995/Pekárna se samoobsluhou Dolní Braná
1995/ Interiér restaurace a baru hotelu Arkus Jaroměř
1996/ Dostavba a rekonstrukce školy s jídelnou a tělocvičnou Mžany
1996/ EsteeLauder kosmetický salon Železná ul. Praha 1 / společně s arch.Dvořákem a Design-studiem Estee Lauder New                   York/
1997/ bytový dům s nadstandardním vybavením Předměřice n/L
1997/ Obchodní objekt JBC centrum Hradec Králové
1997/ Komerční kancelářská budova „Metropolitan“ -U Uránie 18, Praha 7-Holešovice
1997/ Prodejní centrum Delvita – Písek
1997/ Rekonstrukce a dostavby hájovny Českých lesů-Komárov
1997/ Rekonstrukce Dětské kliniky FNHK -1.etapa- lůžková část
1997/ interiér „Sluneční čajovny“ HK
1998/ Rekonstrukce Dětské kliniky FNHK -2.etapa- operační sály
1998/ Rekonstrukce Osadní 28.- komerční prostory f.Guardian
1988/ Prodejní centrum Delvita Hradec Králové
1998/ Prodejní centrum Delvita – Olomouc
1998/ Bytová vila Praha -Vinohrady
1998/ Kondaminium – Karlovy Vary /návrh/
1998 – 2005/ Rekonstrukce Stomatologické kliniky FNHK
1999/ DB Centrum – obchodní objekt HK
1999/ Obchodní dům JBC a OKAY Hradec Králové
1999/ Novostavba budovy České zprávy sociálního zabezpečení Nymburk
1999/ Komerční kancelářská budova „Paramount“ Na Maninách 7, Praha 7 – Holešovice
1999/ Vila Libišany u Hradce Králové
1999/ Truck-centrum f. Šmídl transport Žamberk
1999/ Rekonstrukce a dostavba Fakultní lékárny FNHK
1999/ Vila Dobřichovice
2000/ rekonstrukce a dostavba Centra pro EU ČSSZ Karlovy Vary
2001/ Rekonstrukce a dostavba budovy České zprávy sociálního zabezpečení v HK
2002/ Rekonstrukce vily na komerční prostory Praha Bráník
2002-2010/ Komerční kancelářská budova „Metrocenter 1.a 2.etapa /příprava stavby/
2003/ Rekonstrukce a dostavba Gynekologicko-porodnické kliniky FNHK /Stavba roku 2004 VČ Kraje/
2004/ Kampus Lékařské a Farmaceutické fakulty KU V HK – koncepce rozvoje
2006/ Rodinná vila s biotopem Nové Město n/M – /Stavba roku 2007 VČ Kraje/
2007/ Novostavba Psychiatrické kliniky FNHK / Stavba roku 2009 VČ Kraje/
2007/ realizace grafického vybavení „okna do bezpečí“ v interiéru Psychiatrické kliniky FNHK
2008/ realizace meditační zahrady v atriu Psychiatrické kliniky FNHK – „keramická řeka„
2008/ Rodinná vila se zimní zahradou v HK3 /čestné uznání v Stavba roku 2009 VČ Kraje/
2009/ Novostavba dvougenerační vily s bonsajovou zahradou Žamberk
2009/ Angio –přístavba pavilonu akademika Bedrny FNHK
2009/ rekonstrukce a dostavba čtyř operačních sálů – operační trakt Chirurgické kliniky FNHK
2010/ Novostavba Kliniky Soudního lékařství v areálu FNHK
2010/ Rekonstrukce vlastního „Experimentálního, energetického“ řadového rodinného domu/
1995/ se zimní zahradou a meditační zenovou zahradou – Nový Hradec Králové
2010/ Rekonstrukce a dostavba Neurologické kliniky FNHK /čestné uznání Stavba roku 2013 VČ Kraje/
2010/ realizace grafického konceptu „Neurony“ na fasádě i v interiéru Neurologické kliniky FNHK
2010/ Visutý propojovací most mezi Plicní a Neurologickou klinikou FNHK
2010/ Muzeum Bitvy 1866 – Chlum u Hradce Králové
2010/ Vila s aktivní stínící fasádou Malšova Lhota HK
2011/ Rekonstrukce a dostavba Fingerlandova ústavu patologie FNHK
2013/ Sanus HK – dílčí rekonstrukce vyšetřovacího traktu – gynekologická ambulance /spolupráce, jako původní autor stavby a          design-architekt, s Ing.arch Pavlem Zadrobílkem a „Žárovka-architekti“/