menu

Filozofie

Po dlouhých létech práce koncepčního architekta mám stále přesvědčení, že:

cesta 1_čb

Základem tvorby je inspirace …. ambicemi klienta, duchem místa, prvním zábleskem myšlenky, kterou je nutné udržet v její původní čistotě.

Vlastní tvorba je cesta………společná cesta dvou subjektů… od nejasných přání a snů, počátečního vzájemného ostychu, nedostatku informací ….. k vstřícné komunikaci, partnerství na cestě za společným cílem, radosti z objevování dříve nepoznaného a jistoty, že čas, strávený na této společné cestě, byl dostatečný i opodstatněný a práce má realizovatelný výstup.

Cíl je vždy realizace…… Zhmotnění přání a myšlenky, i když časem se prvotní stala radost z komunikace a poznávání.

Metoda práce je empatie, vstřícnost a profesionalita……spolupráce s dostatečným počtem dalších subjektů, která vede ke komplexní práci i dílu.

Autorství není přivlastňování, ale šance a možnost navázání na původní myšlenku.

Rozsah nabízených služeb ………. díky zkušenostem a realizovaným stavbám, autorizaci A1 a vazbám na dlouholeté spolupracovníky je to dodávka kompletních architektonických a projekčních služeb, od zajištění rozboru zadání, vytvoření koncepce ověřené studií, přes zajištění komplexně zpracované dokumentace všech nutných stupňů projekční a realizační dokumentace stavby, jejich projednání i návrhy vybavení interiéru a designové řešení interiéru i souvisejícího parteru staveb……

Moje vlastní ambice předpokládá ………práci s klientem na společném díle od první myšlenky, až po nastěhování a zabydlení se…. od první skicy, až po poslední kliku a kámen v zahradě…. a zároveň realizovat autorsky jednoznačnou, kvalitní architekturu, která odpovídá vlastním představám a zásadám a klient, pro kterého byla vytvořena, v ní dokáže spokojeně žít a pracovat ………a třeba zůstane i přátelství a dobrá reference…

Poznámka: …..celou dobu práce v týmu jsme svojí práci prezentovali nejsoudobější technikou a používali 2D a 3D, včetně reálných vizualizací.

Moje přesvědčení ale je, že každý člověk by si měl ponechat kousek vlastní představivosti, schopnost vnímat imaginaci, zkratku a nadsázku a tak já jsem si v ruce ponechal tužku, jako nejrychlejší a nejsvobodnější spojení myšlenky a reality. ……že je to správná cesta mi potvrdily i myšlenky finského architekta Juhaniho Pallasmaay ,které prezentuje v knize „Myslící ruka“ …..vřele doporučuji.